Medi-Cont ShopEmail cím: webshop@medi-cont.hu | Ügyfélszolgálat: +36 96 516 360

Általános szállítási és fizetési feltételek

1. Megrendelés

A megrendelés személyesen, telefonon, faxon, e-mailben és a Medi-Cont kft orvoslátogatóin keresztül történhet. A megrendelt áru ellenértékének kiszámlázása a rendelés időpontjában érvényes árak alapján történik. A webshopban szereplő árak az ÁFA-t tartalmazzák. Árfolyamváltozás esetén a Medi-Cont Kft. az árváltozás jogát fenntartja! Nagy értékű termékek esetében (nettó 150 000 Ft/db) a megrendelés elfogadása előleg-, illetve foglaló fizetéshez is köthető, mely esetben a felek között a jogviszony az előleg bekérő kiállításával, illetve az előleg megfizetésével jön létre. Az áru a számla teljes értékének kiegyenlítésig az Eladó tulajdonát képezi, annak akár részleges felhasználása esetén is a Megrendelő a teljes tétel kiegyenlítésére köteles.

Megrendelés módosítása vagy lemondása:


Megrendelő a megrendelését 2 munkanapon belül, illetve mindaddig módosíthatja, amíg a megrendelt termék(ek) számlázása, indítása vagy leszállítása nem történt meg. Medi-Cont Kft. egyoldalúan jogosult a módosítási igény elutasítására, ha az áru beszerzése iránt már a Megrendelő igénye alapján intézkedett, s annak stornírozása számára üzleti, vagy más veszteséget okoz. Megrendelő ez esetben módosítási igényét "a megrendelés lemondására" változtathatja, vállalva annak jogkövetkezményeit.


Megrendelő jogosult a megrendelt árut - annak leszállítása előtt- részben, vagy teljes egészében lemondani. Tudomásul veszi azonban, hogy Medi-Cont Kft. a lemondott árumennyiség bruttó árának 15 %-át a megrendelő elállása alapján ki fogja számlázni - kártérítés - jogcímén. Az utánvéttel megküldött áruk esetében - ha az a megrendelő részéről nem kerül átvételre - az utánvét költsége külön érvényesíthető.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén - minden külön megállapodás nélkül- a Ptk.-ban körülírt kamat mértékét érvényesítjük.

2. Szállítás

A szállítási határidő általánosságban termékenként, gyártónként, raktári készlettől és időszakoktól függően eltérő lehet, a megrendelés visszaigazolás az adott megrendelés szállítására vonatkozóan a határidőt azonban konkrétan tartalmazza. Amennyiben a Medi-Cont Kft. a megrendelt termékeket részben vagy egészében raktárról azonnal nem tudja szállítani, úgy a tényleges teljesítés időpontját a későbbiekben további 15 napos határidőn belül is jogosult megjelölni. A szállítás a Medi-Cont  Kft. 9024 Győr, Honvéd u. 9/a  sz. alatti raktáraból történik. Részkiszállítás lehetséges, ebben az esetben a kiszállított árura vetített ellenérték kerül leszámlázásra (részszámla). A szállítási költség számításánál a kiszállított áru összértéke, súlya és a szállítás távolsága irányadó. A 40 kg-ot meg nem haladó csomagok esetében a Győr területén belüli  kiszállítás ingyenes.
30.000 Ft értéket meghaladó vásárlás esetén a szállítási költséget magyarországi címre történő szállítás esetén, nem számolunk fel.

3. Fizetés

A fizetés történhet készpénzzel, valamint utánvéttel az áru átvételekor, vagy banki átutalással. Amint a megrendelt áru összeállításra került, megrendelő értesítést kap, illetve a megrendelt áruról szóló számlát. Fizetési határidő banki átutalás esetén a számlán megadott határidő, de legkésőbb az átadást megelőző nap. A szállítás feltétele a gépek berendezések ellenértékének a Medi-Cont Kft. számlájára történő beérkezése, vagy pénztárába történő befizetése, illetve hitel, vagy lízing finanszírozás esetén a hitelintézet, vagy lízingcég által elfogadott érvényes szerződés, önrész esetén annak befizetése.
Késedelmes fizetés esetén az érvényben lévő Ptk. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra, napi kamatozással. Amennyiben a fizetés késedelmesen történik vagy az esedékes számla nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Medi-Cont Kft. a kiszállítást a kiegyenlítésig felfüggesztheti.

4. Telepítés, üzembe helyezés

A telepítés feltételeinek előzetes egyeztetését követően a megfelelően előkészített helyszínen a kezelőegységek, röntgenkészülékek, telepítést igénylő berendezések telepítését, üzemképes állapotba helyezését a vételár tartalmazza. A telepítéssel kapcsolatos esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése, a közműcsatlakozások (víz, levegő, áram és szennyvízvezeték) kialakítása és azoknak költségvonzata, illetve a nem megfelelően kialakított csatlakozások miatt szükségessé váló kötőelemek, pótalkatrászek stb. költségei a megrendelőt terhelik.

5. Garancia és jótállás

A garancia alapját a gyártó cég garanciális kötelezettségvállalása képezi. Termékeinkre a jogszabályban meghatározott mértékű jótállást vállalunk, az erre vonatkozó rendeletben meghatározott feltételek mellett. A kötelező jótálláson felüli - esetleges - kötelezettség vállalásunkat külön jelezzük. Hibás, vagy hibásnak vélt termék esetén a hiba tényének és jellegének azonnali közlését kérjük az esetleges későbbi viták elkerülhetősége érdekében.

6. Kockázat és kárveszély

Azonnali kiszolgálás esetén a kárveszély viselése a kiszolgálás és átadás pillanatától kezdődően a Megrendelőt terheli. Más módon történő teljesítés esetében a kockázat és kárveszély az átadás-átvétel tényével száll át a Megrendelőre. Amennyiben a kiszállított áru sérült állapotban kerül átvételre, a sérülés tényét és mértékét a csomagküldő szolgálattal (Posta, GLS …stb) tételesen, jegyzőkönyvben igazoltatni kell. A kártérítés alapját ezen jegyzőkönyv képezi, ennek hiányában a Medi-Cont Kft. nem tudja elismerni a sérülés tényét.

7. Hibás teljesítés

A kiszállított áruval kapcsolatos reklamációk a csomaghoz mellékelt számla alapján kezdeményezhetők. A reklamációt legkésőbb az áru átvétele utáni 3. munkanapon jelezni kell a Medi-Cont Kft. felé. A téves kiszállítást a Medi-Cont Kft. hibás mennyiség esetén - ha az nem előre jelzett részszállítás - 3 munkanapon belül pótszállítással kiegészíti, téves vagy hibás áru kiszállítását az áru visszaküldését követő 3 munkanapon belül korrigálja.

8. Csere/Áru visszaadása

A csere céljából visszaküldött áruhoz mellékelni kell a számlát és meg kell jelölni a csere okát. A Medi-Cont Kft az esetleges jóváírásokat csak a visszaérkezés után tudja érvényesíteni. Amennyiben jogos cseréről van szó, a sértetlen, eredeti csomagolásban lévő áru cseréjéről a Medi-Cont Kft a visszaérkezés után haladéktalanul intézkedik. Anyagok, készülékek, berendezések visszaadására csak előzetes írásbeli megállapodás szerint van lehetőség. Azon termékek esetében, amelyeknél nincs ilyen megállapodás, a visszaadás díja a vételár 15%-a. (A Medi-Cont Kft méltányosságból eltekinthet ennek felszámításától.) Amennyiben a terméket használatba vették vagy annak csomagolása megsérült, a zárjegy felbontásra került, úgy cserére nincs lehetőség. A visszaküldés költsége minden esetben az ügyfelet terheli.

9. Ügyfélszolgálat

A Medi-Cont Kft minden általa forgalmazott és értékesített készüléket megjavít, illetve megjavíttat. A javítás költsége az ügyfélszolgálattal történő egyeztetés után kerül meghatározásra.

10. Teljesítés helye, időpontja

A teljesítési hely minden esetben a Medi-Cont Kft székhelye, időpontja a számla kiállításának időpontja.

11. Jogorvoslat

Jogvita esetén a Medi-Cont Kft székhelye szerint illetékes bíróság a Győr Városi Bíróság bír kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogi előírások az irányadóak.

 

 

A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki a weboldalunkból. 
Kérjük engedélyezze a Cookie-k használatát.